Log in

OF

Registreer

De algemene voorwaarden van eConnection zijn van toepassing op het gebruik van het platform door producenten en consumenten.

Aanmelden: Om deel te nemen aan eConnection moet u zich registreren op het platform en aanmelden als producent of consument. Als producent moet u aantonen dat u in staat bent om groene energie te produceren. Als consument moet u aantonen dat u behoefte heeft aan groene energie.

Verantwoordelijkheid: Producenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van groene energie op het platform en consumenten zijn verantwoordelijk voor het afnemen van groene energie. eConnection is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen of schade die voortvloeien uit het gebruik van het platform.

Prijzen: Producenten kunnen hun eigen prijzen bepalen voor het aanbieden van groene energie op het platform, maar eConnection behoudt zich het recht voor om deze prijzen te beperken of te wijzigen indien nodig. Consumenten zijn verplicht om de prijzen te betalen die door producenten worden aangeboden.

Annulering: Beide producenten en consumenten kunnen hun deelname aan het platform op elk moment annuleren. eConnection behoudt zich het recht voor om de deelname van een producent of consument te annuleren indien zij zich niet houden aan de algemene voorwaarden of indien zij op enigerlei wijze de werking van het platform verstoren.

Wijzigingen: eConnection behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van producenten en consumenten om zich bewust te zijn van eventuele wijzigingen en zich daaraan te houden.

Door deel te nemen aan eConnection gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij danken u voor het gebruiken van het platform en hopen dat u bijdraagt aan een duurzame toekomst.