Disclaimer

eConnection is een platform dat particulieren met zonnepanelen verbindt met particulieren zonder zonnepanelen. Het is de verantwoordelijkheid van producenten om groene energie aan te bieden op het platform en van consumenten om groene energie af te nemen. eConnection is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen of schade die voortvloeien uit het gebruik van het platform.

Privacy policy

eConnection respecteert de privacy van alle gebruikers van het platform en neemt passende maatregelen om de persoonlijke informatie van gebruikers te beschermen. Door deel te nemen aan eConnection gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie volgens deze privacy policy.

1. Persoonlijke informatie

eConnection verzamelt enkel de persoonlijke informatie die nodig is om deel te nemen aan het platform, zoals uw naam, e-mailadres en informatie over uw zonnepanelen (indien van toepassing).

2. Doeleinden

eConnection gebruikt uw persoonlijke informatie om u te registreren op het platform, om contact met u op te nemen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Delen met derden

eConnection zal uw persoonlijke informatie niet delen met derden, behalve in het geval van wettelijke verplichtingen of indien dit nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld.

4. Beveiliging

eConnection neemt passende maatregelen om de persoonlijke informatie van gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking.

5. Wijzigingen

eConnection behoudt zich het recht voor om de privacy policy op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om zich bewust te zijn van eventuele wijzigingen en zich daaraan te houden.

Door deel te nemen aan eConnection gaat u akkoord met deze privacy policy. Als u vragen heeft over deze policy, neem dan contact op met eConnection via het contactformulier op de website.